Η διαδικτυακή παρακολούθηση του Thessaloniki Summit 2020 είναι δωρεάν και μπορείτε να εγγραφείτε άμεσα.

Για να παρακολουθήσετε το Thessaloniki Summit 2020, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Κάθε εγγραφή είναι μοναδική και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφορετική συσκευή. Παρακαλούμε να εγγραφείτε από την συσκευή που θα παρακολουθήσετε το Thessaloniki Summit 2020.

 

Online attending the Thessaloniki Summit 2020 is free and can be accessed only via subscription.

To gain access to the live webcast of the Thessaloniki Summit 2020, you must fill out the participation form. Each subscription is unique and can not be accessed by multiple devices at the same time. Please make sure to subscribe to the same device you will attend the Summit.

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – PARTICIPATION FORM:
https://www.livemedia.com/thessalonikisummit20